Finding Dory

نمایش تریلری بزرگسالانه پیش از شروع انیمیشن کودکانه «در جستجوی دوری» باعث شوکه شدن حضار سینمای کالیفرنیایی شد!

نمایش تریلری بزرگسالانه پیش از شروع انیمیشن کودکانه «در جستجوی دوری» باعث شوکه شدن حضار سینمای کالیفرنیایی شد!

پنجشنبه, 10 تیر 1395

یکی از مسائلی که خیلی در کشورهای پیشرفته و به خصوص غربی به آن توجه می‌شود، رده‌بندی سنی محصولات صوتی و تصویری است. با این حال، گاهی اشتباهاتی رخ می‌دهد که تعجب برانگیز هستند! سینمایی در شهر کانکورد ایالت کالیفرنیا، با تریلر فیلم انیمیشن بزرگسال و خشن Susage Party پیش از آغاز انیمیشن کودکانه Finding Dory، حضار را غافل‌گیر کرد! با تک‌شات و جزئیات خبر همراه باشید.